Servisní a obchodní podmínky

Provozovatel, poskytovatel služby, sídlo firmy:
Marek Kremlík I Komenského 35/12
250 92 Šestajovice I IČ: 06978231
č.účtu: 515 171 1339 / 0800 Česká spořitelna

Kontaktní místo pro osobní návštěvu:
SaRDell Servis
Sokolovská 198 / 207
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ provozovny : 1003728715
(150m od stanice metra Vysočanská, západní výstup „Nádraží Vysočany“)
+420 607 880 090 servis@sardell.cz

Doručovací adresa pro balíky do servisu:
Michal Kremlík – IT Servis
Uherská 621
Praha – Vinoř 190 17

Záruka na provedené opravy:
Veškeré záruční a reklamační lhůty se řídí platným Obchodním nebo Občanským zákoníkem. Případné reklamace se přijímají osobně v kanceláři, nebo poštou na udanou zasílací adresu. Na veškeré opravy je poskytována záruka 12 měsíců. Všechny ostatní reklamační lhůty a procesy se řídí platným Obchodním nebo Občanským zákoníkem. V případě osobního jednání potvrzuje zákazník tyto Servisní a obchodní podmínky předáním zařízení do servisu. V případě dodání poštou (kurýrní službou apod.) vyjadřuje zákazník souhlas se Servisními a obchodními podmínkami odesláním zařízení do opravy.

Přímé vyloučení ze záruky:
Na fyzické poškození, vniknutí tekutiny, přepětí a jiné vnější vlivy se záruka nevztahuje. Záruka taktéž zaniká neodbornou montáží nebo zásahem do zařízení.

Odpovědnost za vzniklé škody:
Zhotovitel neodpovídá za jakékoli data uložené v zařízení na jakémkoli záznamovém médiu. Objednatel bere plně tuto skutečnost na vědomí a toto ujednání potvrzuje předáním zařízení do servisu, nebo odesláním zařízení k opravě či diagnostice.

Vracení vadných dílů:
Vznikne-li při provádění pozáruční opravy nutnost vyměnit celý díl, je původní vadná součástka majetkem objednatele. Vadné díly patří do kategorie ELEKTROODPAD a je nutné je odkládat výhradně na určených místech a do určených nádob.

Cena:
Veškeré ceny uvedené na webových stránkách i individuální cenové nabídky jsou uvedené v CZK (Českých korunách). Nejsme plátci DPH.

Doprava zpět k zákazníkovi:
Balíky posíláme pouze v rámci ČR. Do zahraničí nezasíláme, ani neposkytujeme žádné služby.

Platební podmínky:
Platbu za servisní služby přijímáme výhradně v České měně CZK.
Daňový doklad je vydáván automaticky. Platby jsou přijímány v hotovosti, nebo bezhotovostně na účet č.5151711339/0800  vedený u České spořitelny. Neprovádíme servis na splátky. Nepřijímáme žádné platební karty.